Sprawozdania

 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:30:13.
 Bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:36:38.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:39:07.
 Informacja dodatkowa.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:39:59.
 bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:39:10.
 Rachunek zysków i strat jednostki 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:47:28.
 Bilans jednostki budżetowej 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:48:51 | Data modyfikacji: 2020-05-10 20:49:55.
 Zestawienie zmian z funduszu jednostki 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:52:43 | Data modyfikacji: 2020-05-10 20:49:55.
 Wyciag danych zawartych w ząłączniku Informacja dodatkowa 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:53:27 | Data modyfikacji: 2020-05-10 20:49:55.
 Informacja dodatkowa 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:53:57 | Data modyfikacji: 2020-05-10 20:49:55.
Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:53:57
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska