Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:30:13.
 Bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:36:38.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:39:07.
 Informacja dodatkowa.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:39:59.
 bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:39:10.
 Rachunek zysków i strat jednostki 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:47:28.
 Bilans jednostki budżetowej 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:48:51 | Data modyfikacji: 2020-05-10 20:49:55.
 Zestawienie zmian z funduszu jednostki 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:52:43.
 Wyciag danych zawartych w ząłączniku Informacja dodatkowa 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:53:27.
 Informacja dodatkowa 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2020-05-10 20:53:57.
Bilans Przedszkole
 Bilans Przedszkole 2020.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 09:42:52.
Informacja dodatkowa
 Informacja dodatkowa 2020 Przedszkole.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 09:44:17.
Rachunek zysków
 Rachunek zysków i strat Przedzskole 2020.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 09:45:51.
Zmiany w regulaminie
 Zmiany w funduszu Przedszkole 2020.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 09:46:58.
Informacja dodatkowa
 INFORMACJA DODATKOWA Przedszkole w Szczekocinach 2021 .pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:07:32 | Data modyfikacji: 2022-08-30 13:10:45.
Bilans Przedszkole 2021
 Bilans 2021 Przedzskole.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:14:02.
Rachunek zysków i strat
 Rachunek zysków i strat Przedszkole .pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:14:55.
Zestawienie zmian w funduszu
 Zestawienie zmian w Funduszu 2021 Przedszkole.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:16:15.
Rachunek zysków i strat jednostki
 Rachunek Zysków i strat jednostki 2022.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 10:09:38.
Bilans jednostki budżetowej
 Bilans 2022 .pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 10:10:50.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Zestawienie zmain w funduszu jednostki 2022.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 10:11:32.
Informacja dodatkowa
 INFORMACJA DODATKOWA Przedszkole w Szczekocinach 2022-korekta .pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 10:12:01.
Bilans 31.12.2023 Przedszkole w Szczekocinach
 Bilans 31.12.2023 Przedszkole w Szczekocinach.pdf

Opublikowane przez: Malgorzta Szary | Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:51:22.
Informacja dodatkowa Przedszkole w Szczekocinach
2023
 INFORMACJA DODATKOWA Przedszkole w Szczekocinach 2023 .pdf

Opublikowane przez: Malgorzta Szary | Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:54:32.
Wyciąg - informacja dodatkowa Przedszkole w
Szczekocinach 2023
 Wyciąg Informacja dodatkowa 31.12.2023 Przedszkole w Szczekocinach.pdf

Opublikowane przez: Malgorzta Szary | Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:55:08.
Rachunek Zysków i Strat 31.12.2023 Przedszkole w
Szczekocinach
 Rachunek Zysków i Strat 31.12.2023 Przedszkole w Szczekocinach.pdf

Opublikowane przez: Malgorzta Szary | Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:55:49 | Data modyfikacji: 2024-05-09 12:00:31.
Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2023
Przedszkole w Szczekocinach
 Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2023 Przedszkole w Szczekocinach.pdf

Opublikowane przez: Malgorzta Szary | Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:56:25.
Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:56:25
Opublikowane przez: Malgorzta Szary