Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 21:33:13 | Data modyfikacji: 2019-01-30 21:36:07.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 21:33:13
Data modyfikacji: 2019-01-30 21:36:07
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska