ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, zgodnie z projektem organizacyjnym pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkole.

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.30, od poniedziałku do piątku z dziećmi zgrupowanymi w sześciu  oddziałach.

3. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalane są na wniosek dyrektora przez organ prowadzący, zgodnie z planem urlopów na terenie miasta Szczekociny.


4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
-  6 sal dydaktycznych
- salę do zajęć specjalistycznych i zajęć dodatkowych
- szatnię
- pomieszczenia kuchenne z zapleczem
- ogród przedszkolny

5.Pracę przedszkola regulują regulaminy.

Więcej informacji dotyczących organizacji pracy przedszkola zawartych jest w statucie.

 

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 21:44:08 | Data modyfikacji: 2022-08-30 13:18:13.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 21:44:08
Data modyfikacji: 2022-08-30 13:18:13
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska