Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać na ustny lub pisemny wniosek złożony u Dyrektora Przedszkola.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem zapytania o konkretne dane
proszę o skorzystanie z wniosku  o udostępnienie informacji publicznej.

 wniosek.pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-31 09:38:39.
Data wprowadzenia: 2019-01-31 09:38:39
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska