Rada Pedagogiczna

Grono pedagogiczne:

p. Magdalena Micuła - nauczyciel kontraktowy
p. Edyta Bała - nauczyciel dyplomowany
p. Ewa Tarnawska - nauczyciel dyplomowany
p. Zdzisława Huszno - nauczyciel dyplomowany
p. Marta Wierzbowska - nauczyciel dyplomowany
p. Anna Pisarczyk - nauczyciel dyplomowany
p. Elżbieta Wojciechowska - nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)
p. Ewa Cichoń - nauczyciel dyplomowany
S.Z Izabella – religia
p. Ewa Cichoń – rewalidacja, logopedia, logorytmika
p. Anna Czerwińska – język angielski


Pomoc nauczyciela:
p. Grażyna Boryń
p. Małgorzata Herman-Tkacz
p. Aneta Mrożek

 

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 22:04:49.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 22:04:49
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska