Rada Rodziców

1. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Skład rady rodziców:
3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa:


- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
- szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola

 

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2019-01-30 22:07:34.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 22:07:34
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska