jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
PRZEDSZKOLE strona główna 
REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
 Regulamin dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny (2019).pdf

Opublikowane przez: Ilona Zbroińska | Data wprowadzenia: 2022-09-08 22:52:35 | Data modyfikacji: 2022-09-08 22:53:34.

Zobacz:
   Przedmiot działalności i kompetencje
   Organy Jednostki
   Statut
   Dyrektor
   Rada Pedagogiczna
   Rada Rodziców
   Pracownicy Obsługi i Administracji
   Zapytania ofertowe
   Dzieci
   Sprawozdania
   MENU PRZEDMIOTOWE
   INFORMACJE DLA RODZICÓW
   Zarządzenia
   Sposób załatwiania spraw
   Zestaw programów
   Zajęcia dodatkowe
   Opłaty
   Plany pracy
   Zasady naboru
   Oferty pracy
   Kontrole
   Informacje nieudostępnione
Data wprowadzenia: 2022-09-08 22:52:35
Data modyfikacji: 2022-09-08 22:53:34
Opublikowane przez: Ilona Zbroińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl