Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury jako jednostka budżetowa Gminy
Szczekociny.
Biblioteka działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
2.Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
3.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
 

Opublikowane przez: Joanna Bożek | Data wprowadzenia: 2011-06-29 11:51:01.
Data wprowadzenia: 2011-06-29 11:51:01
Opublikowane przez: Joanna Bożek