Biblioteka działalność

Biblioteka jest ośrodkiem zapewniającym dostęp do każdej potrzebnej informacji z każdej dziedziny.
Celem działalności biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Cele te wynikają z charakteru biblioteki publicznej będącej instytucją wyższej użyteczności publicznej, realizującej zadania zgodne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie bibliotek.

Biblioteka pełni funkcję lokalnego centrum kulturalnego. Świadczy usługi w zakresie edukacji czytelniczej. Organizuje wystawy, konkursy, warsztaty, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Prowadzi kluby dyskusyjne, dokumentuje historię miejscowości.
Mając do dyspozycji Klub Młodego Czytelnika w stylu Montessori aktywnie prowadzi edukację alternatywną w tym biblioterapię dla dzieci. Ma także duże pole działania w obszarze edukacji regionalnej, rozwijania zainteresowań, nauki korzystania z materiałów bibliotecznych i informacji dostępnych w Internecie.

 
 

Opublikowane przez: Joanna Bożek | Data wprowadzenia: 2011-06-29 12:04:13 | Data modyfikacji: 2019-12-09 16:42:57.

Zobacz:
 kulturalna .  osiągnięcia . 
Data wprowadzenia: 2011-06-29 12:04:13
Data modyfikacji: 2019-12-09 16:42:57
Opublikowane przez: Joanna Bożek