jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
Biblioteka strona główna 
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury jako jednostka budżetowa Gminy
Szczekociny.
Biblioteka działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
2.Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
3.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
 

Opublikowane przez: Joanna Bożek | Data wprowadzenia: 2011-06-29 11:51:01.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Kierownik .  Pracownicy .  Statut  .  Struktura organizacyjna .  Stan Spraw .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie  .  Działalność  .  Przetargi .  Zapytania ofertowe .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2011-06-29 11:51:01
Opublikowane przez: Joanna Bożek
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl