Biblioteka prowadzi:
- w zakresie gromadzenia , opracowania księgozbioru i administracji
•ewidencję wpływów i ubytków
•ewidencję stanu ilościowo- wartościowego
•dziennik statystyczny
•sprawozdania statystyczne miesięczne i roczne GUS
•księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych

•katalogi
- w zakresie udostępniania:
•rejestr czytelników i wypożyczeń
•rejestr użytkowników Czytelni Internetowej
 

Opublikowane przez: Joanna Bożek | Data wprowadzenia: 2011-06-29 12:21:50.
Data wprowadzenia: 2011-06-29 12:21:50
Opublikowane przez: Joanna Bożek