Ogłoszenie Nr 1/2011
 Ogłoszenie Kierownika MGOPS w Szczekocinach o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

Opublikowane przez: test test | Autor: Kierownik MGOPS | Data wprowadzenia: 2011-05-24 14:46:54.
Ogłoszenie Nr 2/2011
 Ogłoszenie Kierownika MGOPS w Szczekocinach o naborze na stanowisko "Asystent Rodziny"

Opublikowane przez: Mariola Jańczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:53:12 | Data modyfikacji: 2011-06-07 13:33:13.
Ogłoszenie Nr 3/2011
 Informacja Kierownika MGOPS o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

Opublikowane przez: Mariola Jańczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:27:20 | Data modyfikacji: 2011-06-29 10:28:04.
Ogłoszenie Nr 4/2011
 Informacja Kierownika MGOPS o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Asystenta rodziny

Opublikowane przez: Mariola Jańczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-29 10:21:00 | Data modyfikacji: 2011-06-29 10:29:41.

Zobacz:
 2011 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2011-06-29 10:21:00
Data modyfikacji: 2011-06-29 10:29:41
ObowižEzuje od: 2011-06-20
Opublikowane przez: Mariola Jańczyk