jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
MGOPS > 2011 strona główna 
Ogłoszenie Nr 1/2011
 Ogłoszenie Kierownika MGOPS w Szczekocinach o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

Opublikowane przez: test test | Autor: Kierownik MGOPS | Data wprowadzenia: 2011-05-24 14:46:54.
Ogłoszenie Nr 2/2011
 Ogłoszenie Kierownika MGOPS w Szczekocinach o naborze na stanowisko "Asystent Rodziny"

Opublikowane przez: Mariola Jańczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-07 09:53:12 | Data modyfikacji: 2011-06-07 13:33:13.
Ogłoszenie Nr 3/2011
 Informacja Kierownika MGOPS o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

Opublikowane przez: Mariola Jańczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:27:20 | Data modyfikacji: 2011-06-29 10:28:04.
Ogłoszenie Nr 4/2011
 Informacja Kierownika MGOPS o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Asystenta rodziny

Opublikowane przez: Mariola Jańczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-29 10:21:00 | Data modyfikacji: 2011-06-29 10:29:41.

Zobacz:
   Status Prawny
   Informacje Bieżące
   Organy Jednostki
   Zarządzenia
   Statut
   Struktura Organizacyjna
   Informaje o majątku
   Regulamin
   Informacje o majątku
   Ogłoszenia
   Oświadczenia Majątkowe
   Załatwianie Spraw
   Tryb Dizałania, Kompetencje
   Przetargi
   Projekt systemowy
Data wprowadzenia: 2011-06-29 10:21:00
Data modyfikacji: 2011-06-29 10:29:41
ObowižEzuje od: 2011-06-20
Opublikowane przez: Mariola Jańczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl