Szkoła posiada opracowane oraz zaopiniowane Regulaminy:

 

Opublikowane przez: Elżbieta Drej | Data wprowadzenia: 2011-06-10 08:32:35.

Na terenie szkoły dostępne są następujące Regulaminy:

 • REGULAMIN PRACY 
 • Regulamin Rady Pedagogicznej,
 • Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Regulamin Uczniowski,
 • Regulamin dyżurów międzylekcyjnych,
 • Regulamin biblioteki oraz czytelni,
 • Regulamin sali sportowej,
 • Regulamin organizacji dyskotek szkolnych,
 • Regulamin pracowni komputerowej,
 • "Świat wycieczek" - instrukcja organizacji wycieczek szkolnych,
 • Szczegółowa instrukcja dowożenia dzieci i regulamin świetlicy szkolnej,
 • Kryteria przyznawania nagród
 

Opublikowane przez: Edyta Bała | Data wprowadzenia: 2011-06-10 09:00:12 | Data modyfikacji: 2016-04-11 21:33:29.
Data wprowadzenia: 2011-06-10 09:00:12
Data modyfikacji: 2016-04-11 21:33:29
Opublikowane przez: Edyta Bała