jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
SP Nr 1 strona główna 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - WZO 


Normy zachowania obowiązujące w naszej szkole


Kryteria ocen z zachowania 


Koncepcja pracy szkoły


Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

 

Opublikowane przez: Elżbieta Drej | Data wprowadzenia: 2016-04-27 20:46:01 | Data modyfikacji: 2022-01-30 10:22:02.

Zobacz:
 Status Prawny .  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH .  Informacje bieżące .  Dyrektor .  Zarządzenia Dyrektora .  Organy Jednostki .  Dokumenty szkolne .  Statut szkoły .  Statut .  Struktura Organizacyjna .  Sprawozdania .  Zapytania ofertowe .  Regulamin .  Programy i podręczniki nauczania .  Ogłoszenia o naborze . 
Data wprowadzenia: 2016-04-27 20:46:01
Data modyfikacji: 2022-01-30 10:22:02
Opublikowane przez: Elżbieta Drej
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl