jo.szczekociny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
  MiG Szczekociny www.szczekociny.pl
SP Nr 1 strona główna 

Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmuje sekretariat szkoły.


Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Edyta Bała | Data wprowadzenia: 2016-04-11 21:40:31.

Zobacz:
 Status Prawny .  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH .  Informacje bieżące .  Dyrektor .  Zarządzenia Dyrektora .  Organy Jednostki .  Dokumenty szkolne .  Statut szkoły .  Statut .  Struktura Organizacyjna .  Sprawozdania .  Zapytania ofertowe .  Regulamin .  Programy i podręczniki nauczania .  Ogłoszenia o naborze . 
Data wprowadzenia: 2016-04-11 21:40:31
Opublikowane przez: Edyta Bała
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.szczekociny.pl